Berøring og intimitet – kroppen i skjeringspunktet mellom offentleg og privat. Omsorg for utviklingshemma barn og unge i barnebustad

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2023-08-16

Utgave

Seksjon

Artikler

Emneord (Nøkkelord):

barnebolig, utviklingshemming, kropp og berøring, institusjonelt omsorgsarbeid