Redaksjon

Marit Ursin, ansvarlig redaktør, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge

Anette Hellman, redaktør, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Ida Marie Lyså, redaktør, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge

Signe Hvid Thingstrup, redaktør, Pædagoguddannelsen, Københavns professionshøjskole 

Essi Jouhki, redaktør, University of Jyväskylä, Finland

 

Redaksjonsråd

Thom Axelsson, Malmö universitet

Ellen Ersfjord, Universitetet i Agder

Guðný Björk Eydal, Universitetet på Island

Firouz Gaini, University of the Faroe Islands

Eva Gulløv, Aarhus Universitet

Espen Helgesen, Høgskulen på Vestlandet HVL

Anette Boye Koch, VIA University College

Anne-Li Lindgren, Stockholms universitet 

Linn C. Lorgen, NTNU

Karen Fog Olwig, Københavns universitet

Bengt Sandin, Linköpings universitet

Randi Wærdahl, OsloMet

Noora Heiskanen, University of Eastern Finland

Antti Malinen, University of Tampere

Jaana Juutinen, University of Oulu