Barns lek i modern barndom

Forfattere

  • Åsa Delblanc Malmö universitet, Sverige
  • Marina Wernholm Linnéuniversitetet Kalmar, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/barn.v41.5255

Sammendrag

Det finns i samhället en romantiserad bild av lek och barndom. I denna essä problematiseras bilden av den romantiska leken och vi argumenterar för ett nytt sätt att förstå barns lek där samtidskontexten och omvärlden har en stor betydelse.

English abstract

Children’s play in a modern childhood

A romanticized ideal of play and childhood appears to be common today. This essay problematizes this romanticized picture of play and argues for a new way of understanding children’s play where the contemporary context and the sociocultural environment are of significant importance.

Publisert

2023-03-30

Hvordan sitere

Delblanc, Å., & Wernholm, M. (2023). Barns lek i modern barndom. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 41(1). https://doi.org/10.23865/barn.v41.5255

Utgave

Seksjon

Essays

Nøkkelord:

barndom, digitalisering, förskola, lek