Nøkkelinformasjon

Tidsskriftets navn: Barn – forskning om barn og barndom i Norden.

ISSN: 2535-5449

Hovedredaktør: Marit Ursin, Institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Utgiver: Cappelen Damm AS

Utgivers adresse: Postboks 1900, 0055 Oslo, Norway

Utgivers organisasjonsnummer: NO 948061937 MVA

Utgivers kontaktperson: Niklas Sandberg

Utgivers kontaktpersons e-postadresse: niklas.sandberg@cappelendamm.no

Tidsskriftseier: NTNU

Tidsskriftseiers adresse: Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU, 7491 Trondheim

Publiseringsavgift: 2 000,- NOK (ekskl. mva)

Fritak fra publiseringsavgift: Helt eller delvis, se mer informasjon om publiseringsavgift.

Lisens: CC BY 4.0 License

DOAJ status: Registrert