Veiledning for fagfeller

1. Fagfellevurdering

Ved mottak av et manuskript vil hovedredaktør først vurdere om det passer innenfor publiseringsprofilen til tidsskriftet og oppfyller grunnleggende standarder for kvalitet. Hvis manuskriptet passerer denne foreløpige redaksjonelle gjennomgangen, vil manuskriptet få tildelt en ansvarlig redaktør. Neste trinn er en dobbelt blind fagfellevurdering av to uavhengige fagfeller som har en relevant doktorgrad eller tilsvarende grad, og er kjent med de aktuelle emnene. Redaksjonen vil ta den endelige avgjørelsen om aksept / avvisning av manuskriptet.

2. Vurderingskriterier

Som fagfellevurderer for Barn – forskning om barn og barndom i Norden ber vi deg gi oss en generell vurdering av den vitenskapelige verdien til manuskriptet og især kommentere følgende punkter:

 • Aktualitet og originalitet
 • Relevans for tidsskriftets tverrfaglige profil og forankring i barndomsstudier
 • Lesbarhet, struktur, disposisjon og språklig framstilling
 • Dekkende tittel og sammendrag
 • Redegjørelse av metode og etikk
 • Teoretisk forankring
 • Analytisk nivå, kritisk refleksjon, og sammenheng mellom problemstilling, analyse og konklusjon
 • Kildehenvisninger og formattering i henhold til tidsskriftets retningslinjer

Legg vekt på de positive aspektene ved manuskriptet. Andre merknader – inkludert forslag til forbedringer – bør også nevnes.

Vurderingen skrives som en egen evaluering, etter punktene oppført ovenfor. Det er også mulig å legge kommentarer direkte i manuskriptfilen og sende inn denne separat. Uansett hvordan du gjør det, skal det klart fremgå av evalueringen om du:

 1. Aksepterer (dvs. ingen behov for revidering)
 2. Aksepterer med endringer (dvs. aksepterer dersom forfatteren gjør anbefalte mindre revideringer)
 3. Ønsker at forfatter reviderer og sender til ny vurdering (dvs. i slike tilfeller vil manuskriptet sendes til en ny runde med fagfellevurdering)
 4. Avviser (dvs. dersom manuskriptet er under forventet standard/er av for lav kvalitet).

Prosessen for fagfellevurdering er gjensidig anonym. Hvis du skal laste opp en fil i forbindelse med en vurdering, må du passe på at identiteten din ikke kan utledes fra den, og at navnet ditt ikke vises i filegenskapene. Du finner mer informasjon om hvordan man sikrer en anonym vurdering og instruksjoner for anonymisering av filer her.

Vi ber om at fagfeller fullfører vurderingene sine innen seks uker.