Kontakt

Barn – forskning om barn og barndom i Norden
v/Cappelen Damm Akademisk
Postboks 1900 Sentrum
0055 Oslo

Kontaktperson

Marit Ursin
NTNU

Teknisk kontaktperson

Niklas Sandberg