Indeksering

Barn – forskning om barn og barndom i Norden rangeres på vitenskapelig nivå 1 i Register over vitenskapelige publiseringskanaler.

Alle artiklene i Barn tildeles en unik DOI og registreres hos Crossref. Alle artikler arkiveres i Portico.

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:

Dersom du har spørsmål, kontakt noasp@cappelendamm.no.

Statistikk

Nedlastningstatistikk for artikler er tilgjengelig for alle lesere på artiklenes landingssider.