Listening to the Social World of the Child: A Phenomenological Proposal

Forfattere

  • Angelica Wågby Gräfe Malmö University, Sweden
  • Magnus Englander Malmö University, Sweden
DOI: https://doi.org/10.23865/barn.v40.5072

Sammendrag

I denna artikel vill vi bidra till den teoretiska diskussionen om att ”lyssna på barn” i relation till ”barns delaktighet” genom att föreslå en fenomenologisk reflektion kring att lyssna på barnets sociala värld. Genom att använda exempel från forskningsintervjuer med barn och unga som beskriver sin levda erfarenhet av att delta i familjerättsliga processer, är vårt syfte att visa hur en fenomenologisk reflektion kan möjliggöra en förståelse för vad som konstituerar sociala relationer i barnets värld. En fenomenologisk utgångspunkt i lyssnandet kan erbjuda en kontextuell förståelse av komplexa och mångtydiga erfarenheter. I synnerhet kontrasteras den relationella, konkreta aspekten av att bli hörd eller att ha blivit hörd som ett barn-ivärlden mot den föreställning om barns rätt till delaktighet som finns i vuxenvärlden.

English abstract

Listening to the Social World of the Child: A Phenomenological Proposal

In this article, we wish to contribute theoretically to the intersection between “listening to children” and “children’s participation”, by suggesting a phenomenological reflection on how to listen to the social world of the child. By using examples from some recent research interviews, in which children and youths recollect their lived experience of being involved in family law proceedings, our purpose is to show how phenomenological reflection can offer insights into the constitution of social relations in the world of the child. A phenomenological approach to listening seems to allow for complex and ambiguous experiences to be understood contextually. In particular, the relational, concrete aspect of being-heard or having-been-heard as a child-in-the-world is contrasted with adult conceptualizations of children’s right to participate.

Publisert

2022-10-31

Hvordan sitere

Wågby Gräfe, A., & Englander, M. (2022). Listening to the Social World of the Child: A Phenomenological Proposal. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 40(3). https://doi.org/10.23865/barn.v40.5072

Utgave

Seksjon

Artikler

Nøkkelord:

barns delaktighet, att lyssna, barns röster, familjerätt