Når barna møter leikeplassen – eit kjønnsperspektiv på barnas rørslemoglegheiter

Forfattere

  • Lillian Pedersen Høgskulen på Vestlandet
DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v37i2.3086

Sammendrag

I denne artikkelen presenterer eg ei undersøking som har sett på kva som karakteriserer dei potensielle romma gutar og jenter skaper på barnehagens leikeplass, og diskuterer kva rørslemoglegheiter dei gjev. Studien er felt-basert, og videoobservasjonar av fem år gamle barn i to barnehagar er brukt som metode. Funna viser at dei potensielle romma kan bli tematiserte som idrett, arbeid og familie. I desse potensielle romma er det ein tendens til at gutar skaper rom kor dei aktiviserer kroppane sine og dempar det verbale, medan jentene skaper rom der dei dempar kroppane sine og aktiviserer det verbale.

Fulltekst

Publisert

2019-05-01

Hvordan sitere

Pedersen, L. (2019). Når barna møter leikeplassen – eit kjønnsperspektiv på barnas rørslemoglegheiter. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 37(2). https://doi.org/10.5324/barn.v37i2.3086

Utgave

Seksjon

Artikler