Improvisasjon – et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?

Forfattere

  • Anne Myrstad Universitetet i Tromsø, Norge
  • Toril Sverdrup Universitetet i Tromsø, Norge
DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v27i2.4284

Sammendrag

I barnehagelovens § 3 gis barn rett til medvirkning i barnehagens daglige virksomhet. Dette er en rett som gjelder alle barn i barnehagen, også de yngste barnehagebarna under 3 år. Begrepet barns medvirkning er uklart, og knyttes ofte til individuell rettighetstenkning og barns selvbestemmelse i en barnehagepedagogisk praksis. I denne artikkelen vil vi bruke improvisasjonsteori for å belyse hvordan medvirkningsbegrepet i større grad kan knyttes til barns aktive deltakelse i barnehagens fellesskap. Improvisasjonens røtter i musikk, dans og drama åpner opp for å se andre uttrykksformer og ulike sider ved samspill. Dette er spesielt viktig i realiseringen av medvirkning blant de yngste barna i barnehagen. Slektskapet mellom improvisasjon og medvirkning kan hjelpe oss til å se barn som aktive bidragsytere i en større sammenheng. Artikkelen bygger på kildemateriell fra et FoU-prosjekt i samarbeid med personalet i to småbarnsavdelinger i Tromsø.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Fulltekst

Publisert

2009-05-01

Hvordan sitere

Myrstad, A., & Sverdrup, T. (2009). Improvisasjon – et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 27(2). https://doi.org/10.5324/barn.v27i2.4284

Utgave

Seksjon

Artikler