«Det handler om å alltid ha vært»: Transidentitet og aktørskap i bildeboka Ollianna

Forfattere

  • Kaja Mjelstad OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
  • Hedvig Solbakken Linnéuniversitetet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/barn.v41.5468

Sammendrag

I denne artikkelen analyserer vi framstillinga av transmotivet i bildeboka Ollianna (Dahle & Nyhus, 2020) og drøfter hvilke forestillinger om barn og barndom som ligger til grunn. Særlig undersøker vi om framstillinga av trans- og cispersonene i Ollianna er normativ, og i hvilken grad boka bidrar til å utfordre eller opprettholde eksisterende kjønnsnormer. Analysen undersøker hvordan boka skildrer den litterære personen Olliannas aktørskap, og hvordan boka presenterer viktigheten av støtte fra omgivelsene.

English abstract

“It is about always having been.” Transgender Identity and Agency in the Picture Book Ollianna

In this article, we analyze the portrayal of the transgender motif in the picture book Ollianna (Dahle & Nyhus, 2020) and discuss the ideas about children and childhood that underlie. In particular, we investigate whether the portrayal of trans and cis people in Ollianna is normative, and to what extent the book contributes to challenging or maintaining existing gender norms. The analysis examines how the book portrays the literary character Ollianna’s agency and the importance of support from her surroundings.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-08-16

Hvordan sitere

Mjelstad, K., & Solbakken, H. (2023). «Det handler om å alltid ha vært»: Transidentitet og aktørskap i bildeboka Ollianna. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 41(2–3). https://doi.org/10.23865/barn.v41.5468

Utgave

Seksjon

Artikler

Emneord (Nøkkelord):

transidentitet, transkjønn, normativitet, barndomssosiologi, aktørskap