«Et ord sier mer enn tusen tegninger» – en undersøkelse om religions plass i barnehagen

Forfattere

  • Kjartan Belseth Høgskolen i Østfold, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/barn.v41.5236

Sammendrag

Religion og livssyn i barnehagesammenheng er ikke et utbredt tema i verken norsk forskning eller i norske barnehager. Denne artikkelen ønsker å rette søkelyset på spesielt fagområdet etikk, religion og filosofi fra barnehagens rammeplan, og det vil gjøres en analyse av deler av en kvantitativ spørreundersøkelse om hvordan arbeid med religion i barnehagens hverdagsliv kan foregå. En kvantitativ tilnærming er benyttet for å undersøke et stort omfang av ulike informanters arbeid med religion og livssyn i barnehagen. Rammeplanen vektlegger samtalen som utgangspunkt for barns undringer og tanker om religion, og her vil personalets kunnskap om religion og livssyn stå sentralt. Begreper og spørsmål som stilles i artikkelen vil analyseres og diskuteres med utgangspunkt i postkoloniale perspektiver og nyere forskning på religion i barnehagen i nordisk sammenheng.

English abstract

“A word says more than a thousand drawings” – a study on the place of religion in Norwegian preschools

Religion and worldviews as part of Early Childhood Education and Care practices is not heavily researched in Norway, and religion is something not many preschools are focusing on in their everyday pedagogical work. This article seeks to emphasize the area ethics, religion and philosophy from the Norwegian Framework Plan for preschools. The article draws on findings from a quantitative survey among preschool employees researching religions place in the everyday pedagogy. A quantitative approach is used to examine a large extent of different informants’ work with religion and worldviews in preschool. The Framework Plan emphasizes conversation as a starting point for children’s questions and thoughts about religion, and the employees’ knowledge on religion and worldviews will be central in this context. The terms used and questions asked will be analyzed and discussed using postcolonial perspectives and newer research on religion as part of Early Childhood Education and Care practices in a Nordic context.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2023-03-30

Hvordan sitere

Belseth, K. (2023). «Et ord sier mer enn tusen tegninger» – en undersøkelse om religions plass i barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 41(1). https://doi.org/10.23865/barn.v41.5236

Utgave

Seksjon

Artikler

Emneord (Nøkkelord):

religion, livssyn, barnehage, samtale, kunnskap, samarbeid