Sosiale og biologiske prosesser i fedme og vektregulering hos barn: Et kritisk blikk på «det kompetente barnet»

Forfattere

  • Ellen Margrete Iveland Ersfjord St. Olavs Hospital/Helse MidtNorge
DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v37i1.3015

Sammendrag

I denne artikkelen skal jeg gi et kritisk blikk på «det kompetente barnet» hva gjelder sosiale og biologiske prosesser i fedme og vektregulering hos barn. Innledningsvis presenteres biologiske og sosiale årsaker til utvikling av fedme, og hvorfor disse ikke kan forstås som separate prosesser. Vi skal deretter se hvordan forståelsen av «det kompetente barnet» innen pediatrisk fedmebehandling påvirkes av kulturelle forståelser av barn, barndom, «familie» og barns helse, og at barn i dag ikke får optimal innsikt i sin lidelse og behandling. Dette fører til at barn med fedme både forstås, og antagelig forstår seg selv, som ikke-kompetente i forhold til sin lidelse.

Fulltekst

Publisert

2019-01-01

Hvordan sitere

Iveland Ersfjord, E. M. (2019). Sosiale og biologiske prosesser i fedme og vektregulering hos barn: Et kritisk blikk på «det kompetente barnet». Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 37(1). https://doi.org/10.5324/barn.v37i1.3015

Utgave

Seksjon

Prøveforelesninger