Etik i udforskning af små børns leg og aktiviteter i børnehaven

Forfattere

  • Hanne Værum Sørensen Høgskulen på Vestlandet
DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v36i1.2589

Sammendrag

Som børne- og barndomsforsker er det en selvfølge at man må informere og indhente samtykke fra forældre og pædagoger, når man ønsker at observere børnehavebørn. Desuden må forskeren også sørge for at informere børnene om forskningsprojektets formål og implikationer og indhente deres samtykke til at blive observeret. I artiklen diskuteres de etiske forpligtelser, som forskere har, specielt i forskning med børn, med eksempler fra et studie af børns aktiviteter og leg i børnehaven. Med udgangspunkt i videoobservationer illustreres forskerens balanceren mellem forskerrollen og rollen som ansvarlig voksen i børnehaven.

English abstract

Obviously, all child and childhood researchers are familiar with their obligation to inform and obtain consent from parents and pedagogues, when studying children in kindergarten. In addition, the researcher must also make sure that the children are informed of the purpose and implications of the research project and obtain their consent to be observed. The article discusses the ethical obligations that researchers have, especially in child research, with examples from a study of children’s activities and play in the kindergarten. Based on two observations, the researcher’s balance between the role of a researcher and the role of a responsible adult in the kindergarten is shown.

Fulltekst

Publisert

2018-01-01

Hvordan sitere

Sørensen, H. V. (2018). Etik i udforskning af små børns leg og aktiviteter i børnehaven. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 36(1). https://doi.org/10.5324/barn.v36i1.2589

Utgave

Seksjon

Artikler