Sammendrag av doktoravhandlinger

Forfattere

  • Gøril Figenschou Universitetet i Tromsø, Norge
  • Moa Nyamwathi Lønning Universitetssykehuset Nord Norge
  • Veronika Paulsen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge
DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v36i1.2585

Fulltekst

Publisert

2018-01-01

Hvordan sitere

Figenschou, G., Lønning, M. N., & Paulsen, V. (2018). Sammendrag av doktoravhandlinger. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 36(1). https://doi.org/10.5324/barn.v36i1.2585

Utgave

Seksjon

Sammendrag av doktorgradsavhandlinger