Ny rammeplan for barnehagen: prosess og produkt sett i lys av Bernsteins teorier

Forfattere

  • Mette Nygård Nord universitet
DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v36i1.2571

Sammendrag

Tittelen på denne prøveforelesningen er Ny rammeplan for barnehagen. Prosess og produkt sett i lys av Bernsteins teorier. Dette er et tema som kan gripes an på flere måter og med mange ulike perspektiver. Produkt og prosess kan defineres på ulike måter, og det finnes ulike tolkninger av og innfallsvinkler til Basil Bernsteins teorier. For å avgrense prosessen og tiden frem mot ny rammeplan, har jeg valgt å starte med Meld. St. 19 Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen, som ble utgitt i 2016. Denne stortingsmeldingen skulle lede frem mot en ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Da denne stortingsmeldingen ble gitt ut, tok debatten om ny rammeplan og barnehagens innhold til for alvor.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Fulltekst

Publisert

2018-01-01

Hvordan sitere

Nygård, M. (2018). Ny rammeplan for barnehagen: prosess og produkt sett i lys av Bernsteins teorier. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 36(1). https://doi.org/10.5324/barn.v36i1.2571

Utgave

Seksjon

Prøveforelesninger