Den frie leg som børns eget følelsesarbejde: En oversigt over og diskussion af det psykodynamiske perspektiv på børns leg

Forfattere

  • Thomas Gitz-Johansen Roskilde Universitet
DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v34i4.3632

Sammendrag

Artiklen er en oversigt over den psykodynamiske legeteori og en diskussion af dens aktuelle relevans for særligt daginstitutionsområdet. I artiklen gennemgås ”klassiske” og nyere bidrag til teoriens udvikling, og også teoriens empiriske fundament og videnskabsteoretiske grundlag diskuteres. Det grundlæggende i den psykodynamiske legeteori er forståelsen af den spontane leg som børns måde at bearbejde og undersøge de følelser og tanker, der optager dem, og som de ikke nødvendigvis er i stand til at sætte ord på og bearbejde på anden måde. Der argumenteres for at den psykodynamiske legeteori kan bidrage med et fokus på sammenhæng mellem børns følelsesliv og den frie leg, hvilket er vigtigt i en tid, hvor der er politisk fokus på læring og målbare kompetencer på dagtilbudsområdet. Det påpeges dog også, at der mangler kvalitativ forskning, der fra et psykodynamisk perspektiv studerer børns leg i hverdagen i dagtilbud.

English abstract

The article presents a survey of the psychodynamic theories of play and a discussion of their present relevance to understanding play in day-care settings. The article includes ”classic” and contemporary contributions to the theory, and the empirical evidence and epistemological foundations are discussed. The fundamental proposal of psychodynamic play theory is that spontaneous play can function as children’s way of dealing with the emotions that preoccupy them, and which they are not necessarily capable of articulating and managing in other ways. The article argues that psychodynamic play theory offers a pertinent focus on the emotional content and functions of play. This focus seems especially relevant to include in a time where much political attention is given to cognitive learning and measurable competences in day-care settings. However, it is also pointed out that there is a shortage of evidence from psychodynamic research on children’s play in day-care settings.

Fulltekst

Publisert

2016-10-01

Hvordan sitere

Gitz-Johansen, T. (2016). Den frie leg som børns eget følelsesarbejde: En oversigt over og diskussion af det psykodynamiske perspektiv på børns leg. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 34(4). https://doi.org/10.5324/barn.v34i4.3632

Utgave

Seksjon

Artikler