1.
Jernes M, Undheim M. «Jeg har ikke trykt!» Ytringer om teknologi ved lesing av digitale bildebøker i barnehagen. Barn [Internett]. 22. desember 2022 [sitert 5. juni 2023];40(4). Tilgjengelig på: https://tidsskriftetbarn.no/index.php/barn/article/view/5114