1.
Olaussen IO. Jon og fortellingen: Meningsskapende samspill i møter mellom et barn og en voksen i en fortellerkontekst. Barn [Internett]. 1. januar 2018 [sitert 3. oktober 2023];36(1). Tilgjengelig på: https://tidsskriftetbarn.no/index.php/barn/article/view/4920