Nygård, Mette. «Ny Rammeplan for Barnehagen: Prosess Og Produkt Sett I Lys Av Bernsteins Teorier». Barn – forskning om barn og barndom i Norden 36, no. 1 (januar 1, 2018). åpnet oktober 3, 2023. https://tidsskriftetbarn.no/index.php/barn/article/view/4923.