«Forfatterindeks 2016» (2016) Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 34(4). doi: 10.5324/barn.v34i4.3636.