Cardell, David. 2018. «Barns Ledarskap: För En Vidgad vokabulär Genom Skiftande Exempel». Barn – forskning om barn og barndom i Norden 36 (1). https://doi.org/10.5324/barn.v36i1.2568.