OLAUSSEN, Ingvild Olsen. Jon og fortellingen: Meningsskapende samspill i møter mellom et barn og en voksen i en fortellerkontekst. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, [S. l.], v. 36, n. 1, 2018. DOI: 10.5324/barn.v36i1.2567. Disponível em: https://tidsskriftetbarn.no/index.php/barn/article/view/4920. Acesso em: 3 okt. 2023.