Jernes, M., & Undheim, M. (2022). «Jeg har ikke trykt!» Ytringer om teknologi ved lesing av digitale bildebøker i barnehagen. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 40(4). https://doi.org/10.23865/barn.v40.5114