Sjöberg, J. (2016). Klädd som ett barn – barn och barndom i klädbutiker på nätet. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 34(4). https://doi.org/10.5324/barn.v34i4.3634