(1)
Jernes, M.; Undheim, M. «Jeg Har Ikke trykt!» Ytringer Om Teknologi Ved Lesing Av Digitale bildebøker I Barnehagen. Barn 2022, 40.