(1)
Cardell, D. Barns Ledarskap: För En Vidgad vokabulär Genom Skiftande Exempel. Barn 2018, 36.