[1]
Andrén, M. og Zetterqvist Nelson, K. 2022. Introduktion: Att lyssna på barn – nya infallsvinklar, nya perspektiv. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. 40, 3 (okt. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/barn.v40.5077.