[1]
Klepsvik, K. mfl. 2018. Et kroppsestetisk perspektiv på barnehagelærerstudenters sirkusprosjekt – om danningsmøter med leken, barnet og seg selv. Barn – forskning om barn og barndom i Norden. 36, 1 (jan. 2018). DOI:https://doi.org/10.5324/barn.v36i1.2569.